Intermedia Led System

Proizvodnja i prodaja najsavremenijih Led Bilborda I Led Ekrana različitih dimenzija i namena. Pristupačne cene uz pružanje kompletne logističke i tehničke podrške

LED Ekrani

Proizvodnja i prodaja Led Ekrana za spoljašnju i unutrašnju upotrebu po meri

LED Bilbordi

Proizvodnja i prodaja Led Bilborda svih dimenzija

LCD Totemi

Prodaja najsavremenijih LCD Totema raznih dimenzija

Sportski Ekrani

Proizvodnja i prodaja LED semafora i LED Ekrana za sportske i sve ostale manifestacije

image mala
Servis LED ekrana

SERVIS LED EKRANA

Servisiranje i puštanje u rad LED ekrana naše proizvodnje u garanciji i van nje. Servisiranje LED ekrana drugih proizvođača

LOGISTIKA

Celokupna pomoć i saveti u izradi projekta, odabira ekrana, modula, izrade statike, struje i obuke za rad na ekranu

image mala