Prodaja sportskih ekrana

Prodaja sportskih ekrana u LED tehnologiji, sportski LED semafori manjih i većih dimenzija i bočni perimetar sportski ekrani uz prateći sistem kontrole i kontrolni softver.

Intermedia Led System pored standarnih LED ekrana koji se služe za oglašavanje i isticanje u svojoj gami ima i Sportske Ekrane koji se služe prilikom sportskih manifestacija i koji služe kako za oglašavanje prilikom sportskih događaja tako i za kontrolu i prikazivanje bitnih stvari vezanih za tu sportsku manifestaciju, praćenje rezultata,  statistike i svega ostalog.

LED Semafor
Standardni LED Semafor 15 m2 - P10
Izgled bočnog perimetar kabineta slikano sa zadnje strane